آخرین به روزرسانی: 1399/03/08

ژتون | شیراز کدرز

شیراز کدرز در تلاش است امکانات و قابلیت هایی را روی وبسایت قرار دهد تا کاربران به آن جذب و از استفاده از آن لذت ببرند…

یکی از این قابلیت ها کسب ژتون است. شما در ازای کار هایی که انجام میدهید ژتون دریافت میکنید؛ برای مثال با انتشار نوشته، دانلود، آموزش و… در شیراز کدرز امتیاز دریافت میکنید. برای ارسال محتوا در شیراز کدرز اینجا کلیک کنید.

لیست امتیاز گیری را در زیر مشاهده میکنید:

امتیاز گیری

اینجا کلیک / هاور کنید

روش های امتیاز گیری

ارسال آموزش: 5 ژتون
ارسال برنامه و کد: 1 تا 5 ژتون
ارسال مدل سه بعدی: 3 ژتون
ارسال مطلب: 3ژتون
ارسال محتوا

به وسیله ژتون میتوانید کد تخفیف دریافت کنید! پس از اینکه ژتون هایتان به حداقل مورد نیاز رسید، میتوانید با تکمیل این فرم خدمات مورد نظر را دریافت کنید.