حسین بذرافکن هستم، برنامه نویس، فریلنسر و عاشق الکترونیک…